...

سلام ، آمدم تا باشم

سلام ، آمدم تا باشم

طبقه بندی موضوعی

چیزخانه

چهارشنبه, ۴ دی ۱۳۹۲، ۰۳:۰۱ ب.ظ

جایی را که برای انباشت اشیاء ساخته اند انبار می گویند اشیاء نه رشد دارند و نه حرکتی. چیزی که نه رشد دارد  و نه حرکت، تربیت برای آن بی معنی است .

جایی که برای اجتماع گیاهان و درختان ساخته می شود باغ می گویند . گیاهان رشد دارند . حرکت شان در راستای افق معنی ندارد. رشد گیاهان با پهن شدن ابعادش استقرار بهتری می یابد. این ها هزارانشان هم کنار هم هیچ تعارض و اصطکاکی ایجاد نمی کند رقابتشان در دسترسی به نور است که بالاخره روزنی پیدا می کنند که از این منبع انرژی  ارتزاق نمایند. این اخلاق گیاهان را خیلی دوست دارم.

گیاهان در فضای مناسب که شامل آب مناسب و نور خورشید باشد به صورت کاملا طبیعی رشد می کنند. معمولا هرجایی که دانه شان بیفتد رشد می کند و تبدیل به درختی می شود. برای تولید مثل به عوامل بیرونی از قبیل باد و انتقال دانه ها و... نیاز دارند. بعضی از درختان زندگی شان را مرهون خساست و آینده نگری برخی جانوران اند که دانه هایشان را زیر زمین پنهان کرده و محل اختفا را فراموش نموده اند. گیاهان خودشان نمی توانند لقاح و لذت آن را داشته باشند . معمولا تجمع خدادادی شان را جنگل می گویند . جنگل بستر مناسبی برای زندگی جانوران است

 جایی که برای زندگی فردی حیوانات ساخته اند قفس نام دارد.

برای زندگی جمعی حیوانات وحشی، باغ وحش را ساخته اند. باغ وحش مجموعه ای از قفس های فردی است. حیوانات رشد دارند ولی تربیت بردار نیستند یا بسیار کم می شود به آن ها آموزاند. در باغ وحش فقط وحشی گری شان کنترل می شود. در باغ وحش برای حفظ زیست جانوران ، گونه های مختلف را از هم جدا نگه می دارند ، زندگی اجتماعی تعطیل است چون کنار هم باشند یعنی خیلی هاشان دیگر نیستند. حیوانات وحشی از بدو تولد همان هستند که آبایشان بوده :"وحشی". نمی شود ذاتیات را از آن جدا کرد.

چون محل زندگی جانوران وحشی بین درختان است و اجتماع هشیارانه درختان را باغ می گویند و از طرفی ذات وحشی گری این حیوانات را نمی شود تغییر داد به این دلیل محل زندگی ساخته شده برای آن ها را باغ وحش می‌گویند. حیوانات وحشی همزیستی مسالمت آمیزی با گیاهان و درختان دارند . آرزوی حیوانات وحشی زندگی در انبوهی از درختان است .

من از باغ وحش خیلی خوشم می آید . راستش را بخواهی تفلسف من در  باغ وحش وقتی که دارم  به آن ها می نگرم این است که آیا من از دیدن آنها لذت می برم یا آن ها؟ یا من باید از آن ها وحشی گری بیاموزم یا آن ها مدنیت و انسانیت از من ؟

یا این که ، آن ها می بینند آدم ها را و ما هم از کارهای آن ها تعجب می کنیم و خوشمان می آید را پارادوکسی لذتبخش می دانم. بعضی می میرند برای خنده میمون یا تعارفی که به گوره خری می‌کنند دهان باز می کند و می خورد یا از نگاه پر هیبت شیر . خلاصه چیز دیدنی زیاد است . خاطرات بدش مربوط به زمان هایی است که آن ها رعایت مدنیت و آداب اجتماعی نمی کنند . باد معده ای، تخلیه روده ای و یا از این حرکات خارج عرف که نمی توان چیزی بهشان گفت. اقتضای زندگی با وحشیان تحمل ناهنجاری هاست.

عقل سلیم می گوید وحشی گری آن ها راببین ولی وحشی بازی درنیار چون تو انسانی و آن ،حیوان است. هرکسی باید اقتضائات خلقتش را رعایت نماید 

طویله، مسکن حیوانات اهلی است این ها رشد دارند کمی هم تربیت بردار هستند. امکان نگه داشت اجتماعی شان هم هست، مفید هم می باشند، ولی تعقل ندارند. الاغ خانگی پس از مدتی راه خانه صاحبش را یاد می گیرد . اسب ها هم همین جور. مرغ ها و گوسفند ها را روز ها از خانه بیرون کن شب خودشان به خانه شان بر می گردند. الاغ  رها در بیابان یا اسب رها در صحرا یا قوچ در کوهها این طور نیستند.

ضعف شان این است که  اگر کسی بخواهد بدزدتشان، برده و دیگر بر نمی گردند برای محافظت و نگهداری شان در خارج از طویله حتما سگی و چوپان هشیاری می خواهد. این ها فکر و ذکرشان خوردن است و بعدش شهوت. گوسفند را در مزرعه یونجه رها کن حتما آنقدر می خورد تا بمیرد.

من بارها دیده ام که الاغی برای خوردن یونجه تازه کنار راه ،سرش را آن قدر خم کرده که نزدیک بوده سواره اش به زمین افتد و در عوض شلاقی خورده تا بفهمد که آدم دارد می برد .

حیوانات اهلی در اجتماع حیوانات وحشی و اهلی، لقمه چرب گوشت خوارانند. زیاد رام باشی لقمه وحشیان می شوی.

باغ وحش ها معمولا از طویله ها بزرگترند.

فصل مشترک باغ وحش و طویله در ادامه حیات و تولید مثل حیوانات است. معمول حیوانات قادر به کنترل شهوت خود نیستند اگر شکم شان سیر باشد و موجود ماده هم در نزدیکی شان، خودشان را نمی‌توانند کنترل کنند و حتما آمیزش خواهند داشت . حیوانات وحشی دنبال ماده شان می کنند غالبا، و حیوانات اهلی با بو کردن و عرعر کردن و آب دهان راه افتادنشان حیوان ماده را به سمت خود معطوف می کنند.هر کدام از موجودات راه و رسم خواستگاری شان از جناب ماده با هم فرق می کند.

 یکی از نقاط غیر تربیتی طویله و باغ وحش همین نکته است. موجودات دیگر را اصلا حساب نمی کنند متاسفانه. متاسفانه را از نگاه انسانی گفتم وگرنه برای خود شان از این حرف ها ندارد .خیلی راحتند با هم، خوش هم میگذرد بهشان، جای شکر هم دارد که خدا این توان را بهشان داده است .  حالا ما آمدیم در کار حیوانات دخالت می کنیم  مشکل ماست نه آن ها.

امیدوارم منظورم را گرفته باشی ،خیلی حرف ها را گفتم ها.

اصل حرف همان آیه  معروف که " کالانعام بل هم اضل" هم دارد اگر انسانیت فراموش شد حیات که ادامه دارد . بهتر است آدم محیط زیست اش را بهتر بشناسد. یکی این موضوع ، موضوع دیگررابا عینک مرحوم  اقبال اگر بخواهم ببینم و بنویسم اینگونه خواهد شد:

من کلیتی نوشتم ، اگر به ذهنم کمی فشار می آوردم مشخصات حیوانی بیشتری هم هست که می شود عنوان کرد. منظورم چیست؟ منظوراولم طویله است چرا ؟ داریم هی به سبک حیوانات اهلی شکار وحشیان می شویم. چه چیزمان؟ فکرمان، فرهنگ مان ، اعتقادات مان ، شکل و قیافه مان . چرا؟ یا چون نمی اندیشیم یا  خیلی بد می اندیشیم یا دارند بدترین چیزها را به ما می گویند بیاندیش.

فرق انسان و حیوان در تفکر و تعقل است ولی  فقط این که اگر فکر نکنی، حیوانی ، قدیمی شده ،برای امروز باید نوشت اگر فکر کنی که حیوان باشی بازهم می شوی حیوان .آدمها آن طور که می اندیشند می زیند.  این ها دارند به ما می آموزانند که طوری فکر کنیم و زندگی کنیم که حیوان باشیم .به چیز هایی را که دارند نشانه تمدن به ما آموزش می‌دهند دقت کنید چقدر شبیه رسم و رسوم حیوانات است. منظورشان از مدنیت و روابط و فرهنگ و فیلم وکتاب و روزنامه و... همه به یک جا ختم می شود که حیوان شدن مان را عادی کنند . یاد آن باغ پر از بازی و خوش گذرانی که  پینوکیو را به آنجا بردند و الاغ تحویلش دادند بیافت .

برای مردمی که زیاد حوصله فکر کردن ندارند و رنگ و لعاب دادن به زندگی شان آرزوی هر شبشان است و هدف شان این است که خوش بگذرانیم، راحت باشیم در خوردن ،خوابیدن، لذت بردن، کسی به کارمان کاری نداشته باشد، همه شبیه هم باشیم و... و وقتی عیب ، جمعی شود به فضیلت برای آن مردم تبدیل می شود، برنامه شان همان است .

 برای متفکران که به این چیزها زیاد بها نمی دهند چه چیز خوبست؟ تفکر به سبک حیوانات زندگی کردن. باور نمی کنید فلسفه دارند برای هر گند و کثافت شان. اندیشمند و دانشمند های بسیار خوش نام می سازند برای ترویج همین چیزها. در دانشگاهها این حرف ها را می اندازند . دانشجو را  می گویند تو باید با مردم فرق داشته باشی، باید این حرف ها را بدانی ،باید پیشرفت کنی، به جوامع پیشرفته نگاه کن، این حرف ها را می دانند، این کتاب ها را خوانده اند و ...این ها را باهاشان درگیر بوده ام که نوشته‌ام، توهم نکرده ام .

چرا؟ یا گرسنه اند و می خواهند ما گاو و گوسفند شب هایشان باشیم یا جای زندگی شان کم شده می‌خواهند ما درختان دور و برشان باشیم  وبین ما بلولند و از ما حرکتی در نیاید، زیر سایه مان بخوابند و فضولاتشان را پای ما بریزند تا از آن ارتزاق کنیم، قد دیلاق داشته باشیم تا راحت بین ما مخفی شوند و روی شاخه های مان زندگی داشته باشند و به حیات وحشی گرانه خود ادامه دهند.

 خیلی از رسم و رسوماتی که دارد عوض می شود ، دارد شکل و رویمان را عوض می کند. در پس همه حرف های قشنگ و عشوه های آبدارش دارد به زندگی باغ وحشی ،به حیات در طویله ترویج مان می کنند.

 باور بفرمایید این همه فیلم ها این همه چهره های مزخرف این همه فلسفه های پرطمطراق دارد توجیه می کند و عادی می کند برای ما حیوان بودن را .

بهتر از این راهی که انتخاب کرده اند مثلا نمی شود  همجنس بازی را ، دیاثت را ، بی غیرتی را، هرزه گی را  به این خوبی  تبلیغ و اشاعه کرد .

اگرخوی انسانیت را بگیرند انسان می شود کالانعام بل هم اضل. همه این ها پذیرفته می شود و دارند این کار را می‌کنند .

گپ اصلی مان بماند برای قسمت بعدش که در مورد محل زندگی شما حرف داریم:  "آدم ها " . ان شاء الله


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۱۰/۰۴
علی اکبر قلیچ خانی

خانه

نظرات  (۸)

۰۷ دی ۹۲ ، ۱۷:۴۹ محمد تقی عسکری رکن آبادی

برادر چرا انقدر برخورد

ما مخلص شماییم

بنده عذر تقصیر دارم

یا علی

 

پاسخ:
مخلصیم موفق باشید یا علی
۰۷ دی ۹۲ ، ۱۳:۰۹ محمد تقی عسکری رکن آبادی

سلام برادرم

به نظر گاهی اوقات در متن ها واژه های سنگین برای رساندن مطلب خیلی هم کارساز نیست نوشته را مخصوص عده ای  می کند و عده ای هم از فهم مطالب دور می مانند .

تفلسف - گعده و ... !!!

فحوایب کلام بسیار اندیشیده و تفلسفانه بود امید ان دارم در تفلسف اشراقیتان مستدام و برقرار باشید.

 

 

پاسخ:
سلام ممنون که سر زدی، مرقومه شما هم طرز بیانی است دیگر . حتما که نباید من هم خوشم بیاید .بالاخره  بایستی به هم کمک کنیم تا دایره لغاتمان افزایش یابد یا نه؟ با این تفاوت که  همین چند کلمه که بکار بردی در یک سطر ، بنده سعی کردم در سه صفحه بپاشمش تا زیاد تو ذوق نزند منظور متن کلمه بازی نبود. وقتت را گرفت عذر می خواهم...
۰۷ دی ۹۲ ، ۰۰:۰۷ امیرحسین حاجی زاده
خیلی از سبک های خوب زندگی مان را ازامان گرفتند
خدا لعنتشان کند

پاسخ:
سلام ممنون که آمدی فتامل
۰۶ دی ۹۲ ، ۱۵:۰۸ ناصر شریفیان
به نام زیبای دل ها - خدا

همیشه سلام وهمیشه ادب وهمیشه احترام

برادرم،"چیزخانه" راتوفیق خواندن شد.آن هم توفیق برای ما نه برای "چیزخانه".

خودآگاه سرم به سجده رفت درپیشگاه خدایی که قلم تورانورانی نمود.

نکته:

آیینه دل صاف باید تادراو      واشناسی چهره زشت ازنکو

همواره دعاگو ودوستدارتو

قلمت همه عمرنورانی

مش!ناصرشریفیان
پاسخ:
       سلام برادر ، اندازه تعریف شما نیستم بزرگواری شماست...
۰۶ دی ۹۲ ، ۱۱:۱۵ چلچله مهاجر
سلام غبارجان
خیرت قبول .
چه کسانی و چرا و چگونه می خواهند انسانیت را از ما بگیرند .
یعنی یک جماعتی برای زندگی من و شما فکر کرده اند و برنامه ریزی کرده اند ؟ ما برای آن فسفری نسوزانده ایم !! 
تهاجم فرهنگی ، ناتوی فرهنگی ، شبیخون فرهنگی ، اخیرا جهاد فرهنگی ، سبک زندگی ، این واژه ها در کجا معنا پیدا می کنند ؟ یا شاید هم توهم است ؟ 
ممنون که تلنگری به زندگی ما زدید . 
 یک زمانی در جایی به نام آندلس اسلام زدایی کردند ، بدون خون و خونریزی ، حالیه گرفتاری ما خور و خواب و خشم وشهوت است . 
علی یارمون
 
پاسخ:
سلام برادر« مهاجر شذی؟ رسم خوبیست هجرت . ممنون که پیش ما هم میایی
سلام
نوشته زیبا البته به جا بود
امیدوارم سبک زندگی ها به سمت درست و صحیح سوق پیدا کند.

پاسخ:
سلام ممنون که سر زدی امیدوارم که خوب باشی، سبک زندگی محصول تلقین آن طرز فکری است که عرض کردم
۰۴ دی ۹۲ ، ۲۲:۰۴ محمد جمشیدی
مطلب آموزنده ای بود . سپاسگذارم
پاسخ:
سلام ازت ممنونم همین طور که منتظر پیامتم مشتاق دیدارتم
۰۴ دی ۹۲ ، ۱۵:۲۷ امید زکی زاده
سلام
1-در حیوانات وحشی و اهلی اما پرنده ها با همه فرق دارند...
شاید برای همین است پرنده ها اغلب قفس را باور نمی کنند
پس از مدتی کسل نمی شوند توی قفس!(حیوانات دیگر ولی عموما عادت می کنند... انگار اصلا همینجوری باید توی قفس زندگی کنند)
آدم باید پرنده شود...
دنبال روزنه ای برای پرواز...
2-سلوک گیاه...حرکتی رو به بالا ... باید در موردش فکر کرد... اصلا الان که فکر می کنم این نوع سلوک اصیل تر است انگار
اما پرنده بودن را چه کنیم....؟
-3-دوبار و سه بار قسمت گیاهان را خواندم!!! لذت بردم از این دقت نظرتان...

پرنده اگر بر شاخه درختان باشد از شکارشدن در امان است
پرنده های باهوش برای خواب هم حتی درختان را رها نمی کنند
اما امان از روزی که پرنده ای به هوای دانه ای به زمین بیاید و اهلی آدم ها شود...

در ضمن! جوانک متاهل مجددا به روز شد!
یاعلی
پاسخ:
     سلام ، منظورم جانوران روی زمین بود نه در آسمان. قواعد پریدن را شاید به گعده بنشینیم موضوع مان انسان هایی است که دوست دارند خودشان را مسخ نمایند.  ما را دعا کنید

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی