...

سلام ، آمدم تا باشم

سلام ، آمدم تا باشم

طبقه بندی موضوعی

بیدارباشی به خود (1)

چهارشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۶، ۰۶:۵۹ ب.ظ

v    این اعتراضات هر چه هست و هر چه بوده نشانگر یک ضعف عمومی بزرگ در بین هواداران نظام می باشد. شاید برای خیلی ها چرایی های بسیاری در خصوص این موضوع پیش بیاید  ولی واقعیتی است که نشان می دهد طرفداران و دلسوزان نظام ، آنها که علاوه بر حقوق عمومی که نسبت به حفظ نظام و حکومت که بر گردن همه می باشد ، دلسوزیها و اقدامهای خودجوشی دارند و میخواهند  در جلب آرا و همچنین در افزایش هوشیاری حاکمان  و در مجموع حفظ و حراست از نظام  دخیل باشند سستی و در بعضی مواقع شاهد ضعفهایی از جنس عدم تطابق با  اقتضائات زمان خود دیده می شود که نیاز به جرح و بررسی بیش از قبل احساس می گردد.  

v     حضور بیش از 90 درصدی جوانان زیر 25 سال در جمع اغتشاشات و اعتراضات خود پیام واضحی برای دلسوزان و نگرانان فرهنگی و اعتقادی نظام دارد.

v    لازم است اشاره داشته باشم که کارکردهای رفتاری و برخورد ضربتی و انفعالی اصلا مورد بحث این مقاله نمی باشد چرا که وظیفه سنگرهای مردمی رفتار امنیتی کردن با توده مردم نیست.  حداقل در این بحث بیشتر به جنبه فرهنگی و اجتماعی و پرورشی سنگرهای مردمی نظام پرداخته شده است.

v     این موضوع ارتباطی با امنیت بخشی و حفظ نظام نداشته که از اوجب واجبات است و حتما تمام دلسوزان نظام در بزنگاه تصمیم ، فداکارانه جان ناقابل خود را فدای اهداف عالیه اسلام مبین و مذهب حقه شیعه و راه پرخون انقلاب و نظام و رهبری خواهند نمود. در این شکی نیست.

v    در مباحث مرتبط مطرحه، سنگرهای اجتماعی به عنوان NGO  میگردند که با توجه به شخصیت والای ارزشی و تاریخی  سنگرهای اصیل و اجتماعی نظام (مسجد و بسیج و هیات )‌ در جعل عنوان برای پایگاههای اجتماعی مردمی ایران، نظر نگارنده  به نظر عالی حضرت امام که مساجد سنگر است بسیار نزدیک تر بوده و از همین اصطلاح استفاده شده است.

 

+++

در مباحث تئوریک و علمی قواعد جذب حداکثری و مباحث مربوط به فرهنگ و جامعه ، امنیت مترادف آزادی تعریف می شود.  سنگرهای  مردمی هر حکومتی ، بایستی در بستر آزادی و افزایش آزدایهای مردمی نقش خود را ایفا نموده و به عنوان بازوان نظام ، مردم و حکومت را در پیاده نمودن هر چه بیشتر آزادیهای قانونی به صلاح مردم و حکومت یاری بخشند . ایجاد  و نظارت و بسط محدودیت های قانونی، متولیان خاص خود را دارد.

و حتما مطالعه کنندگان محترم می دانند که مباحث مربوط به آزادی در قالب تعاریف اجتماعی و حقوقی و قانونی آزادی بوده  که دارای شاخه های بسیاری است که با تعریف مبتذل آن ، بسیار متفاوت و عمیق تر می باشد.

هر زمانی که تعریف  سنگرهای اجتماعی  بر اساس افزایش آزادیهای مردمی ، بسمت  کاربرد باتومی پایگاههای اجتماعی منحرف گردد، مقبولیت اجتماعی و کارکرد اجتماعی پایگاهها را کاسته و بجای کسب و جلب و افزایش رضایت و اقبال مردم به حکومت ، باعث انحراف از معیار شده که نتیجه اش  تشکیل طبقه جدیدی در جامعه خواهد بود  که بیشتر از انجام وظایف وجدانی خود ،  آن پایگاهها را به سمت سهم خواهی از نهادهای حکومتی سوق می دهد.

لازم به توضیح است  که سنگرهای مردمی به عنوان بخشنامه و یا باتعریف نهادهای تحت نظارت مستقیم قانون و حقوق بگیر متفاوت می باشند.

 این پایگاهها  در حالی که دارای تعریف و  وظایف مستقل و مربوط به خود می باشند  بدلیل سنخیت و نزدیکی بسیار اهداف و آرمانهای شان با مجموعه حکومتی،  در قالبی کاملا مستقل ولی همسو عمل کرده و ناخودآگاه ذهنیت جمعیت حاضر در این پایگاهها ، همراستای اهداف و آرمانهای حکومت خواهد بود. 

مقدار پذیرش عمومی و اقبال اجتماعی به این پایگاهها در ثبات حکومت ، به نتیجه رسیدن اهداف و مقبولیت و پذیرش برنامه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آن در بین توده مردم بسیار موثر خواهد بود.

این سنگرها بدلیل جایگاه مردمی واجتماعی همواره  مورد علاقه  و توجه سیاسیون و دولتها بوده و کاسبان سیاسی غالبا با نقاب  تحت حمایت قراردادن سنگرهای اجتماعی  همسو، به عضو گیری و متمایل نمودن آنها به سمت خود علاقه وافر دارند .

بررسی مورد فوق در تحلیل ضعفهای حکومت ها و سنگرهای اجتماعی بعنوان یکی از  شاخص ها مطرح گردد.

از سوی دیگر،  اگر پایگاههای اجتماعی هر حکومتی  نتوانند به عنوان شیر دو طرفه عمل کرده و خواسته ها و ذهنیات و انتقادات و کاستی برنامه های دولتها و حکومت در تئوری ، برنامه ریزی و اجراء را از زبان و زندگی  توده مردم  به گوش و عقل حاکمان و متولیان و برنامه ریزان حکومت نرسانند در انجام وظایف خود ناقص و بعضا در نتیجه کاملا متضاد عمل نموده اند.

 یادمان باشد بیشتر وظایف محوله بر دوش سنگرهای اجتماعی همسو، افزایش آزادیها می باشد و در هر برنامه انقباضی و تعدیلی و ریاضتی  حکومتها و دولتها ، زنگ خطر اعلام تحدید آزادیها بر دوش همین سنگرهای اجتماعی است .

 مشاهده چنین وضعیتی نیز به عنوان نمود واقعی  انحراف از معیار حکومت از اهداف خود،  و یا سنگرهای اجتماعی از تعریف و جایگاه مردمی خود،  و یا هر دو مورد ارزیابی قرار میگیرد.

با نگاه به وضعیت موجود جامعه ایران و  با توجه به اقتضائات جامعه امروز که تعریف زندگی روزمره و جاری حتی در روستاها از تعریف زندگی سنتی فاصله گرفته و به زندگی مدرن بسیار شبیه تر شده است لاجرم می طلبد که در تعاریف سنتی و قبلی این سنگرها بازنگری متناسب با وضعیت جامعه امروز ارائه و انشا گردد.

در بحث بومی و کاربردی  سنگرهای اجتماعی  نظام ایران، کانون هایی که ظرفیت و توان داشتن تعریف کامل و جامع از جذب دلسوزان نظام و پایگاههای آنها را داشته و در اهداف و آرمانها در مسیر اهداف نظام بوده و  شناخته شده می باشند  سه سنگر مشخص و بزرگ مسجد، بسیج و هیات می باشد.

 این سه کانون مراکز اصلی جذب و هدایت مردمی جامعه با اهداف و آرمانهای نظام ، سالهاست که جایگاه خود را حفظ کرده و در حال فعالیت می باشند .

 مسجد به عنوان سنگری که پایه گذار حرکت انقلاب از سال 42 و پرورش انقلابیون و بزرگان نظام بوده دارای  بستر تاریخی و مورد تائید نشر آراء و اعتقادات دین مبین اسلام در طول قرنهای متمادی بعد از بعثت حضرت خاتم را بر دوش خود داشته و همیشه جایگاه رفیعی چه در متن قرآن و روایات و چه در بسترهای اجتماعی برای  پرورش انسانهای معتقد به قرآن و اهل بیت از خود نشان داده است.  و همیشه امن ترین آغوش اسلام بوده و هست و خواهد بود  که دیگر جایی برای تعریف و شرح امثال بنده ندارد.

 ولی از لحاظ کارکردهای اجتماعی میتوان در این خصوص حرفهای بسیاری مطرح نمود. تعریف مسجد مطابق با جامعه سنتی ما که به شدت در حال مدرنیته شدن است نیاز به تغییر رفتار و کارکردها  منطبق بر متن روایات وقرآن و اهداف مسجد دارد .

مسجد را صرف در عالم و امام جماعت آن خلاصه کردن ، تعریف سنتی از مسجد بوده  که ظرفیتهای بسیار آن را برای تبدیل شدن به جایگاه بلند اجتماعی خود در جامعه امروزی و قواره حکومت اسلامی معطل می گذارد .

 با این که  امام جماعت مساجد از ارکان موفقیت هر مسجدی محسوب  می شود ولی در تعریف اجتماعی،  هر مجموعه ای که  قائم به فرد تعریف شود سایر متغیرهای موثر بجای ایفای نقش  متغیر مستقل به جایگاه متغیر وابسته نزول کرده و همه تابعی از تنها متغیر مستقل( فرد)‌ آن نهاد تعریف خواهند شد . در این مجموعه ها کیفیت متغیر مستقل(  درستی، کاستی و یا انحراف )  تاثیر مستقیم  بر سایر متغیرها  خواهد گذاشت . تعریف چند متغیر مستقل در افزایش کاربری هر نهادی بسیاراثر گذار خواهد بود .

از این لحاظ بایستی به مسجد با کارکردی نهادینه و منطبق با تعاریف و هدف اصلی آن که در قرآن و روایات به صراحت تاکید گردیده تعریفی متتناسب با جامعه امروز و کارکرد نهادهای اجتماعی همسو  ارائه گردد تا بتواند به وظیفه سنگری خود در قبال نظام و مردم  پاسخگو و دارای مسیر مشخصی باشد .

عدم وجود نگاه نهادی و پایگاه اجتماعی به مسجد که دارای اهداف کاملا منطبق با آرمانهای نظام و امام و رهبری است و جایگاه آن در بلندگوی خواسته های مردم شدن و همچنین در افزایش آزادیهای درست اجتماعی مردم از حکومت،  کاستی و کوتاهی و بی برنامه گی آن مخصوصا در زمان فتنه  حس شده که در باز شدن صدا و مسیر اعتراضات به خیابانها بی تاثیر نیست.

نمی شود همه خواسته های مردم را به رسانه ملی  کشاند چون مصلحتها و امکان و ظرفیت آن متاثر از آیتمهای بسیار است.  همچنین رسانه ای که ملی است بایستی کانال مشخصی برای دریافت صدای مردم داشته باشد که بزرگترین و بهترین آن برای جامعه و نظام مقدس ما مسجد است . صرف حضور یک مجری با یک میکروفون در خیابان بیانگر صدای جامعه نیست. شنیدن صدای جامعه مسیر و تعریف خود را دارد.

ادامه دارد.

++++

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۰/۱۳
علی اکبر قلیچ خانی

نظرات  (۳)

۱۹ دی ۹۶ ، ۱۴:۴۱ گرافیست ارشد
ممنون استاد قلیچ خانی ..
http://GraphicMaster.blog.ir
راستی این هم وبلاگ ماست ، اگر دوست داشتید ما رو هم لینک کنید ، سپاس
۱۸ دی ۹۶ ، ۱۶:۲۳ امیرحسین حاجی زاده
سلام
ممنون بابت متن خوبتون
مسجد و بسیج و هیئت اگه بخوان مردمی بشن (در برابر اینکه وابسته به دولت نباشن) باید تأمین مالی و تصمیم گیری در آنها مردمی باشه. اگرچه نقش نظارتی حکومت هم باید حفظ بشه. در بین این سه در مورد تأمین مالی فقط هیئت مردمیه و در تصمیم گیری هم باز فقط هیئت با یک دوز بسیار رقیق مردمیه.

حال آنکه در این بین مسجد از اصالت بیشتری برخوردار و کارهایی که با مسجد میشود کرد با دوتای دیگه نمیشه کرد
پاسخ:
با سلام و تشکر
این نهادها مردمی هستند ولی نه در تعریف خودشون اونهم بخاطر اهدافشون اینگونه اند از لحاظ کارکرد این نهادها متناسب با مقتضیات جامعه بایستی بروز بشوند که همتی در این خصوص در متولیان نیست اونهم بیشتر بخاطر عدم  دانش و درک زمانه ست البت به نظر من. به پلشتی گرفتاریم که از هر حرکت و تحولی چندش مان میشود 
۱۳ دی ۹۶ ، ۱۹:۰۲ گرافیست ارشد
الان داشتم به چند تا وبلاگ سر میزدم ، خیلی هاشون در مورد همین اعتراضات و ... بود مطالبشون ، به نظر من نباید کاری میکردن که کار به اعتراض و ... برسه تا بعضی ها سو استفاده کنن .
نظر شما چیه ؟
پاسخ:
با سلام، موافقم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی