...

سلام ، آمدم تا باشم

سلام ، آمدم تا باشم

طبقه بندی موضوعی

۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

قبل از حاج حسین آقا نجفی، آقای عزالدینی پیش نماز مسجد بودند ایشان چون کار دولتی داشت اغلب روزها نمی توانست برای نماز ظهر در مسجد حاضر باشد ، ظهرها نماز را به جای ایشان حاج آقا جبلی و یا حاج آقای دانشی کهن می خواندند. پیش نماز مومنین بودند.

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۳ ، ۱۲:۰۹
علی اکبر قلیچ خانی

حیوانات هر یک به اندازه خود فهم دارند، فهم هایی در حد حیوانیت شان . خیلی خوب و بجاست و راهگشا. کالانعام آیه شریفه قرآن را من به رفتارهای نیک حیوانات می‌گیرم مطالبی را که آنان می فهمند خوب است یا بد ، ولی من نمی‌خواهم بفهمم . زیاد دور نمی‌روم حیواناتی را که خیلی دیده ایم و کلی داستان ازشان بلدیم را مثال می زنم، پیش خودم می گویم اگر من همین چند تا اخلاق خوب از این دو حیوان-الاغ و مورچه - را که در پایین می آورم، درون خود داشتم خیلی جلوتر از الانم بودم  و وقتی که ندارم ، چه عرض کنم .

 من خودم الاغی را که از راهی رفته و در گل مانده،

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۳ ، ۱۲:۵۲
علی اکبر قلیچ خانی


به محمد پورمنصوری عزیز قول داده بودم که در برنامه اعتکافی که در آخر ماه مبارک در مسجد گرفته بودند روزی را در خدمتشان باشم همان روز که قول داده بودم برای پدرم مشکلی پیش آمد که نمی‌توانستم تنهایش بگذارم به حاجی زنگ زدم و مورد را توضیح دادم و عذرخواهی کردم از این که نشد در خدمتشان باشم ، آن بنده خدا هم کاری جز موافقت نمی توانست داشته باشد. شرمندگی بدقولی ماند روی گردن من. ازش مجدد عذرمی خواهم . ازبدقولی اصلا خوشم نمی آید و آنچه که برای خود نمی خواهم برای دوستان هم راضی نیستم.

برای آن برنامه دو مطلب آماده کرده بودم یکی در مورد تربیت تخیل بود و دیگری هم در مورد یکی از آیات قرآن .

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۳ ، ۱۰:۲۵
علی اکبر قلیچ خانی


وقتی اسلحه ای بدست گرفتی از کشتن فردی که زره اش پوستش و اسلحه اش نگاه معصومانه اش، بترس. او دشمن تو نمی تواند باشد . سعی کن حریف شبیه خودت را بزنی ، لباس جنگ داشته باشد، اسلحه ای داشت یا نداشت ولی نگاهش به سمت تو و به فکر نابودی توست را هدف قرار بده.

مردم همه شبیه هم اند چه مردم کشور خودت چه کشور دشمنت . آن ها به دنبال زندگی اند نه جنگ ...

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۳ ، ۱۰:۱۳
علی اکبر قلیچ خانی